Chcete k nám do správy?

Článok popisuje potrebné kroky, ktoré musíte urobiť, ak chcete, aby sme spravovali i Váš bytový dom.


Čo potrebujete urobiť VY

  • Pokúste sa získať referencie o nami poskytovaných službách. V Čadci a blízkom okolí spravujeme už 20 bytových domov a vyše 500 bytov a sme tu už 10 rokov.
  • V prípade potreby nás kontaktujte.
  • Prineste nám zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov, na ktorom ste sa uzniesli o zmene správcu.


Čo urobíme MY

  • Zariadime ukončenie zmluvného vzťahu so starým správcom - pripravíme zmluvy o správe.
  • Pripravíme podklady pre zmenu zmluvných vzťahov s dodávateľmi vody a energií
  • Vybavíme odhlášky a prihlášky dodávok energií.
  • Založíme účty pre váš dom.
  • Vybavíme prevod finančných prostriedkov fondu opráv z účtov starého správcu.
  • Zahájime správu v zmysle uzatvorených zmlúv o správe.
  • V prípade potreby zabezpečíme i likvidáciu SVB.

Ing. Karol Bitto, Ing. Róbert Rajčan 27.4.2022