Všetko zdražuje, naša správa nie

Vážení vlastníci,

je za nami ďalší rok turbulentných udalostí okolo nás. Pre našu správcovskú spoločnosť bol rok 2022 veľmi úspešný, do správy sme prevzali niekoľko ďalších bytových domov v Čadci a okolí.

Bohužiaľ, ako sa dalo očakávať, pokračuje kríza energetického segmentu, ktorá začala zánikom spoločností Bohemia Energy a následne i Slovak Energy. Ceny energií začali rásť koncom roka 2021, rok 2022 bol extrémne turbulentný a ceny dosiahli doposiaľ nevídaných výšok. Bohužiaľ, nie je to iba v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine, ale i v dôsledku dlhodobých finančných špekulácií na trhoch s energiou a z dôvodu generovania nekrytých peňazí v EÚ. Záväzky plynúce z týchto obchodov sa prezentujú ako "záväzné" pre štáty EÚ a tie nemajú odvahu urobiť opatrenia, ktoré by stabilizovali energetickú bezpečnosť vnútorného trhu jednotlivých krajín. Zabudlo sa na to, že jednou z hlavných úloh štátu je zabezpečiť dostupné energie pre obyvateľstvo za rozumné ceny. Východisko je hľadané v dotáciách s následným roztáčaním inflačnej špirály.

Dôsledky krízy energetiky sa prenášajú do všetkých segmentov podnikania a rastú ceny všetkých energií, tovarov a služieb. Rastú i náklady firiem na prevádzku (prenájmy, energie, mzdy). Týka sa to i nákladov, ktoré má naša správcovská spoločnosť. I napriek tomu, že väčšina nami spravovaných domov si ešte v roku 2021 odhlasovala, že súhlasia s každoročnou valorizáciou správcovského poplatku o výšku inflácie za predchádzajúci rok, rozhodli sme sa, že 

správcovský poplatok v nami spravovaných domoch zvyšovať nebudeme

a necháme ho v pôvodnej výške (4,50 resp 5,00 EUR za mesiac a byt, podľa roku príchodu bytových domov do našej správy). To sa netýka domov, ktoré budeme brať do správy v roku 2023. Poplatok za správu sme ale nútení zvýšiť o 20% z ceny 5,- EUR na 6,- EUR za byt a mesiac. I napriek tomuto zvýšeniu je náš správcovský poplatok jedným z najnižších na Slovensku.

Rok 2023 bude pre mnohé domácnosti veľmi ťažký a nechceme sa zapájať do šialeného kolotoča zvyšovania nákladov za všetko. Tešíme sa na spolupráciu s Vami a vážime si dôveru, ktorú do nás vkladáte. Veríme, že skúsenosti, ktoré máte s našou správcovskou spoločnosťou, budete zdieľať s inými vlastníkmi bytov v Čadci.

Ing. Karol Bitto, Ing. Róbert Rajčan

Konatelia spločnosti KB-byty Čadca s.r.o.


Autor: Ing. Karol Bitto 10.1.2023