Je stále možné elektronické hlasovanie?

Stretávame sa opakovane s otázkou, či je elektronické hlasovanie vlastníkov bytov i v súčasnosti právne akceptovateľné Analyzovali sme súčasný stav legislatívy a dospeli sme k názoru,


že platná legislatíva stále umožuje hlasovať elektronicky.Situácia týkajúca sa písomného hlasovania nie je úplne zrejmá viacerým správcom. Právny stav je takýto:

  • Zákon 182/1993 Z.z. v aktuálnom znení určuje, že hlasovanie vlastníkov je možné iba na schôdzi / zhromaždení vlastníkov, alebo písomným hlasovaním za presne stanovených podmienok. K očakávanej zmene zákona, ktorá by umožňovala elektronické hlasovania, nedošlo.

  • Počas pandémie COVID-19 vstúpilo do platnosti ustanovenie §36f Zákona č. 67/2020 Z.z., a jeho novely v §36f Zákona 115/2021 Z.z. podľa ktorého je počas pandémie možné elektronické hlasovanie za presne stanovených podmienok.

Pretože na trhu sú produkty umožňujúce bezpečné elektronické hlasovanie (napríklad RESITECH, ANASOFT), vnucuje sa otázka: 

"Riskujeme právne zneplatnenie výsledkov, ak použijeme elektronické hlasovanie teraz, v roku 2023?".

Všetky relevatné informácie, ktoré sme na WWW stránkach našli, sú datované do rokov 2020 a 2021 (napr. informácia 1, informácia 2, informácia 3, informácia 4, ...).

Vo všetkých článkoch sa dozvedáme dve podstatné informácie

... platí počas pandémie ...

... očakávame, že elektronické hlasovanie bude zahrnuté do novely Zákona 182/1993 Z.z.

Pretože k úprave Zákona 182/1993 Z.z. nedošlo, natíska sa otázka

Trvá pandémia, alebo nie?

Pretože sme nikde nenašli žiadnu informáciu o ukončení pandémie, skúsili sme, čo nám povie "umelá inteligencia". Povedala toto:

Odpoveď je síce jasná, ale málo presvedčivá. Skúsili sme niečo iné:

To už je veľmi preukazná informácia

Z nej vyplýva, že pandémia COVID-19 stále trvá, vyššie uvedené zákony o možnosti použiť elektronické hlasovanie stále platia a nám zostáva iba dúfať, že s koncom pandémie príde i novela Zákona 182/1993 Z.z., ktorá konečne právne zlegalizuje systémy elektronického hlasovania. V súčasnosti, keď sú mnohí vlastníci bytov rozcestovaní po celom svete, alebo byt zakúpili ako investíciu a v ich bytoch bývajú väčšinou nájomníci bez splnomocnenia hlasovať, je akékoľvek hlasovanie vyžadujúce nadpolovičnú väčšinu hlasov vlastníkov podľa platného Zákona 182/1993 Z.z. prakticky nemožné. Tu je preklad časti textu:

WHO ukončila svoje vyhlásenie PHEIC

5. mája 2023, ale od 2. júna 2023[6] Naďalej ju označuje ako pandémiu. Niektoré krajiny už predtým začali považovať COVID-19 za endemickú chorobu. [7][8][9] K 9. júlu 2023 spôsobila pandémia 767 726 097[3] prípadov a 6 948 751[3] potvrdených úmrtí, čo ju zaradilo na piate miesto v najsmrteľnejších pandémiách v histórii.


Autor: Ing. Karol Bitto, 10.7.2023