Na zobrazenie témy je potrebné povoliť JavaScript.

Informácie pre vlastníkov bytov A.Bernoláka 3293

Navigácia: » Žiadna nadradená téma «

Hlasovania vlastníkov

Roluj Späť Na začiatok Ďalej Viac

 

Pravidlá hlasovania pri výbere dodávateľa služby

1. Dvojkolové hlasovanie, princíp "prezidentskej voľby". Ak v prvom kole za niektorú spoločnosť zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých hlasujúcich, je spoločnosť víťazom hlasovania a 2. kolo hlasovania sa nebude konať1).

2. Do druhého kola poskytujú dve spoločnosti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.

3. Ak nebol víťaz zvolený v prvom kole, bude ním spoločnosť, ktorá v druhom kole získa nadpolovičný počet hlasov hlasujúcich.  Ak by sa stalo, že v druhom kole získajú dve firmy rovnaký počet hlasov, vyhradzuje si správca právo vybrať, s ktorou spoločnosťou uzatvorí zmluvu o dodávke služby.

1) Zo zákona nie je nutná nadpolovičná absolútna väčšina vlastníkov, rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

2) Zmluva s víťazom hlasovania bude podpísaná na dobu určitú do 31.12. aktuálneho roku s možnosťou predlžovania v prípade spokojnosti vlastníkov so službami spoločnosti.

 

Hlasovanie prebieha prostredníctvom hlasovacej stránky spoločnosti KB-byty Čadca s.r.o., ktorá bude zverejnená a stane sa dostupnou 1 sekundu po začiatku hlasovacieho dňa.