Na zobrazenie témy je potrebné povoliť JavaScript.

Informácie pre vlastníkov bytov Pribinova 1147

Navigácia: » Žiadna nadradená téma «

Schôdze vlastníkov

Roluj Späť Na začiatok Ďalej Viac

Prehľad prijatých uznesení a ich plnenie

 

Uznesenie

Zodpovedný

Termín

Stav

 

 

2022_06_01 Projekt hydraulického vyregulovania

 

 

 

 

 

 

 

Bude o ňom hlasované v systéme RESITECH

Bitto

09/2022

 

 

 

2022_06_02 Pomer základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítaní nákladov na ÚK

 

 

 

 

 

 

 

Bude o ňom hlasované v systéme RESITECH. Správca odporúča pomer ZZ:SZ=60:40

Bitto

09/2022

 

 

 

2022_03_03 Prepočet ekonomickej návratnosti zateplenia

 

 

 

 

 

 

 

Zateplenie je momentálne nerentabilné. Budú nutné pravidelné prepočty ekonomickej návratnosti zateplenia

Bitto

06/2023

 

 

 

2022_06_04 RESITECH na skúšobnú dobu jedného mesiaca

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečiť zavedenie vlastníkov bytov do systému RESITECH

Bitto

08/2022

 

 

 

2022_06_05 Výmena vodomerov

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosť zo zákona, o dodávateľovi vodomerov prebehne hlasovanie v 09/2022 (RESITECH)

Správca

10-12/2022

 

 

 

2022_06_06 Výmena PRVN (meračov tepla)

 

 

 

 

 

 

 

Končí životnosť, nutná výmena

Správca

2023

 

 

 

2022_06_07 Technicko-odborný audit domu

 

 

 

 

 

 

 

Havarijný stav domu - správca zabezpečí audit, na základe ktorého budú oslovené firmy na odstránenie závad

Správca

07/2022

 

 

 

2022_06_08 Upratovanie zahrnúť do nákladov RV

 

 

 

 

 

 

 

Do RV 2022 bude zahrnutých 14 faktúr (i za mesiace 11,12/2021)

Bitto

04/2023

 

 

 

2022_06_09 Náklady na zabezpečenie schôdze preplatiť z FPÚaO

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na zabezpečenie schôdze vo výške 20 EUR budú uhradené z prostriedkov PFÚaO.

Bitto

07/2022

 

 

25.06.2022 Schôdza k RV 2021, RESITECH, vyregulovanie