Čo zabezpečujeme?

Zabezpečujeme komplexný rozsah správcovských služieb vo vysokej kvalite a veľmi zaujímavých cenách.


Vedenie účtovníctva

 • kontrola a evidencia dodávateľských faktúr
 • úhrady dodávateľských faktúr
 • styk s bankou
 • sledovanie úhrad mesačných platieb podľa jednotlivých vlastníkov
 • účtovanie dodávateľských faktúr
 • účtovanie mesačných predpisov podľa vchodov
 • účtovanie bankových výpisov (úhrady vlastníkov bytov, úhrady dodávateľských faktúr)
 • účtovanie mesačných predpisov a sledovanie stavu fondu opráv podľa domov / vchodov


Styk s dodávateľskými organizáciami

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku elektrickej energie
 • odvoz komunálneho odpadu
 • dodávku studenej vody
 • odvod zrážkovej vody
 • revízie a opravy výťahov


Ďalšie služby pre vlastníkov

 • Zabezpečovanie a hlásenie odpočtov energií.
 • Uzatváranie zmlúv o správe bytov a nebytových priestorov.
 • Sledovanie zmien o vlastníkoch (odpredaj bytov).
 • Vypracovávanie predpisov na úhradu mesačných platieb a zasielanie každému vlastníkovi.
 • Vypracovávanie a zasielanie upomienok neplatičom.
 • Vypracovávanie dohôd s neplatičmi.
 • Vypracovávanie podkladov pre právnika na vymáhanie nedoplatkov od neplatičov.
 • Vedenie programu FiLiP® na rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých bytov za príslušný rok.
 • Vedenie evidencie obyte podľa jednotlivých vlastníkov (počet bývajúcich osôb, m2 obývanej plochy a pod.).
 • Ročné rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých vlastníkov, rozosielanie vlastníkom.
 • Zasielanie preplatkov vlastníkov, sledovanie úhrad nedoplatkov z ročného vyúčtovania podľa jednotlivých vlastníkov.

Autor: Ing. Karol Bitto, Ing. Róbert Rajčan 26.4.2022