Kto sme?

Byty v Čadci spravujeme od roku 2011 (11 rokov). V samotnej Čadci pôsobíme už 29 rokov. Náš software používa i spoločnosť DOMBYT nepretržite už od roku 1993.

Na trh sme vstupovali vo veľmi konkurenčnom prostredí. Pri našom vstupe sme si stanovili za cieľ byť v regióne najlepší a súčasne najlacnejší správca. Po vyše desaťročnom pôsobení začíname vidieť úspešnosť našej snahy. 

 • Sme členom skupiny KB GROUP, ktorá na trhy SR a ČR uviedla prvý masovejšie nasadzovaný software na správu bytov a takmer 35 rokov je na špičke v odbore.
 • Máme viac, ako 30-ročné skúsenosti so správou bytového fondu v SR i v ČR, od Čiernej nad Tisou až po Aš. Preto vieme kompetentne a veľmi rýchlo riešiť akýkoľvek problém spojený s bývaním. Od roku 2011 sa venujeme aktívne i správe bytov.
 • Máme jeden z najnižších správcovských poplatkov na Slovensku.
 • Všetky nami poskytované poplatky sú v cene, nemáme žiadne cenníky za "nadštandardné" úkony.
 • Údržbu zabezpečujeme externými spoločnosťami z okolia Čadce za ceny nižšie, ako ich poskytujú správcovské spoločnosti vlastnými zamestnancami.
 • Preferujeme elektronickú komunikáciu s vlastníkmi.  


Minimalizácia nákladov za správu

 • minimalizácia nárokov na pracovnú silu (efektívne programové vybavenie, elektronizácia, odbornosť)
 • už niekoľko rokov pred Covidom sme mali rozbehnutý systém "elektronickej správy", ktorý sme bežne využívali
 • rýchle rozhodovanie - vlastníci spoločnosti sú súčasne tými ľuďmi, s ktorými komunikujete
 • ústretová komunikácia s vlastníkmi
 • všetky otázky Vám zodpovieme na jednom mieste (neprechádzate medzi kanceláriami)
 • komunikujeme prednostne elektronicky
 • všetky potrebné odborné činnosti nám zabezpečujú špecializované firmy za ceny nižšie, ako by ich robili naši zamestnanci


Efektívne čerpanie fondu opráv

 • Nijakým spôsobom nevyčerpávame Váš fond opráv. Z neho sú hradené iba nevyhnutné, alebo vlastníkmi schválené výdavky. Pretože nefakturujeme žiadne svoje služby nad rámec správcovského poplatku, stav FO vo všetkých spravovaných domoch sústavne rastie.


Naše pôsobenie v okrese Čadca

 • DOMBYT Čadca - od roku 1993 doteraz
 • Energetika Turzovka - od roku 1995 doteraz
 • BYTY Čadca s.r.o. - od roku 2002 do roku 2012
 • KB-byty Čadca s.r.o. od roku 2012 (naša správcovská spoločnosť)
 • Krasbyt s.r.o., Krásno nad Kysucou od roku 2020

Ing. Karol Bitto, Ing. Róbert Rajčan 28.4.2022