Na zobrazenie témy je potrebné povoliť JavaScript.

 

Navigácia: » Žiadna nadradená téma  «

Úvod

Roluj Späť Na začiatok Ďalej Viac

Dostáva sa Vám do rúk stručný manuál najnovšej verzie programu FiLiP®-BYTY, ktorý je určený na správu bytov. Program je produktom spoločnosti KB-soft s.r.o., ktorá sa už tretie desaťročie venuje problematike správy bytov, tepelného hospodárstva a rozúčtovaniu tepla v bytoch. Program komplexne rieši potreby všetkých druhov správy, konkrétne

 

- pokrytie potrieb SVB

- výkon správy

- správa nájomných bytov

- správa nájomných bytov pre vlastníka (napr. mesto), tzn. "duálny pohľad" na byt

- potreby správcov s hybridným druhom správy (nájomné byty, výkon správy, správa SVB, duálna správa bytov)

 

Program FiLiP® je vyvíjaný priebežne od roku 1997 a je distribuovaný komerčne od roku 1999 pod hlavičkou spoločnosti KB-soft, neskôr KB-soft s.r.o.. Od roku 2015 je u zákazníkov postupne nasadzovaná už štvrtá verzia programu, ktorá je pripravená pre prostredie internetu a intranetu.  Distribúciu programu zabezpečuje spoločnosť KB-byty s.r.o.

 

Manuál je po skúsenostiach z predchádzajúcich verzií členený do niekoľkých samostatných častí. Pre začínajúceho užívateľa je asi najprínosnejšou kapitola "PRAKTICKÁ PRÁCA S PROGRAMOM", ktorá je písaná z pohľadu praktických úkonov, ktoré je pri práci s programom potrebné vykonávať.

 

Štandardným prístupom majiteľov správcovských spoločností je, že zakúpia program, ktorý je pracovným nástrojom pre pracovníkov, ktorých zamestnávajú. Nezaujíma ich príliš efektivita práce s programov (veď si platím ľudí). Preto veľké množstvo správcov má existenčné problémy (správcovský poplatok je nízky, je úmerný počtu bytov a nestačí na dostatočné krytie mzdových nákladov).

 

Filozofia programu FiLiP® je dať za cenu porovnateľnú s cenami produktov iných spoločností program, ktorý štandardné procesy mnohonásobne zefektívňuje. Tzn. umožní zvládnuť agendu spojenú so správou stoviek bytov jediným pracovníkom. Výsledkom je rapídna redukcia mzdových nákladov pri zachovaní kvality poskytovaných služieb.

 

Veľkým problémom pri používaní programu FiLiP& u niektorých správcov je to, že používajú iba niektoré moduly programu. V dôsledku toho je veľké množstvo úkonov prenášaných na zamestnancov, od ktorých je požadovaná vysoká miera kooperácie a zodpovednosti. Následné neustále kontroly správnosti vstupných dát spotrebovávajú veľkú časť pracovnéhovného času zamestnancov. To sekundárne zmazáva výhody programu. Preto by sa vlastníci správcovských spoločností mali zoznámiť so základnými vlastnosťami programu a mali by nastaviť štruktúru pracovných povinností svojich zamestnancov tak, aby dosiahli čo najefektívnejšie pokrytie služieb, ktoré zabezpečujú. K tomu sme schopní poskytnúťskúsenosti, ktoré sme za roky používania programu získali.